Ingen Covid og Influenza vaccination i 2023

De danske regioner har desværre i år besluttet at almen praksis ingen rolle skal have i influenza- og covid-vaccinationen. Vi kan derfor i år ikke hjælpe dig med dette og må bede dig rette henvendelse til regionen. Vi oplever selvfølgelig mange forespørgsler på dette emne, men kan hverken vaccinere, vejlede eller rådgive om dette i år. Vi håber meget at regionerne ombestemmer sig til næste år.

Målgruppen for influenzavaccinationen ses her: https://www.sst.dk/da/influenza