Christoffer Hasemann

Christoffer Hasemann

Læge

Christoffer er født i 1979 og Specialist i Almen Medicin. Han er uddannet ved Københavns Universitet og har taget sin specialisering i Norge, mens han blandt andet arbejdede med sin egen praksis igennem 8 år i Lørenskog Kommune ved Oslo. I 2016 flyttede han hjem til Danmark og i 2019 overtog han en praksis fra Tikøb og startede op sammen med Frederik her på Hovvej.
Han har særlig interesse i børn, infektionssygdomme og neurologi.
Han har desuden værdifuld erfaring fra ansættelser ved psykiatriske afdelinger i Hillerød og Helsingør, samt neurologisk afdeling på Herlev og et højt specialiseret epilepsisygehus i Oslo.
I fritiden er Christoffer aktiv med blandt andet tennis, mountainbike og hans store passion for lystfiskeri.
Derudover elsker Christoffer at bruge tid med sine 2 sønner her i naturen i lokalområdet, hvor han også selv bor.

Frederik Kauffmann Vibe-Hastrup

Frederik Kauffmann Vibe-Hastrup

Læge

Frederik er født i 1975 og specialist i Almen Medicin. Han er uddannet som læge fra Syd Dansk Universitet og har taget sin specialisering i Norge, hvor han har boet og praktiseret som almen læge med egen praksis i 7 år oppe i fjeldet i Valdres.
I 2015 flyttede han tilbage til Danmark og arbejdede først som overlæge på akutafdelingen på Hillerødsygehus. I 2016 købte og overtog han praksissen på Hovvej 44 a og startede dermed sin egen klinik i Danmark.

Frederik sætter stor pris på at følge flere generationer i samme familie.
Frederik er gift med Camilla. Sammen har de 4 børn og bor i Espergærde. Han elsker fysisk aktivitet både hård cross fit træning og alle former for skiløb og aktivitet på fjeldet. Han går på jagt så ofte han kan i de nordjyske skove for at skyde aftensmad til familien og han sejler i familiens lille sejlbåd.

<img class="ugb-img wp-image-5579 ugb-img–shape" src="https://49134060.dk/wp-content/uploads/sites/369/2023/02/IMG_8727.jpg" alt="<br>Camilla

Camilla
Vibe-Hastrup

Praksis manager

Camilla er født i 1974 og uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter. Hun har derudover flere uddannelser i ledelse og konflikthåndtering samt -mægling.
Camilla har et alsidigt arbejdsliv bag sig. Dels har hun udgivet en bog om flerkulturel inklusion i skolen sammen med Undervisningsministeriet og Center for Konfliktløsning. Dels har hun arbejdet i en årrække som personaleleder både i Danmark og Norge. Camilla har derudover undervist både i gymnasiet, på universitetet og i Mellemøsten i samfundsfag, konflikthåndtering og kulturforståelse.
Camilla er gift med Frederik. Sammen har de 4 børn og bor i Espergærde. Hun elsker fysisk træning både cross fit, yoga og skiløb. Hun er aktiv vinterbader og ivrig strikker. Camilla har så meget garn på hjernen, at hun driver en lille strikkevirksomhed, hvor hun sælger strikkeopskrifter under navnet www.knityourvibe.com

Pernille Maria Hinsch Als

Pernille Maria Hinsch Als

Farmakonom

Pernille er uddannet farmakonom fra 2001 fra Vaisenhus Apotek i indre København. Hun har arbejdet både på plejehjem, hjemmepleje og rehabilitering med kvalitetssikring af medicin. Derudover har Pernille arbejdet på Herlev hospital med produktion af kræftmedicin samt medicinservice. Pernille brænder for at hjælpe og gøre en forskel så patienterne får den rigtige behandling og medicin og bliver mødt lige præcis, der hvor de er.
Siden 2016 har Pernille været tilknyttet Duos som mentor for unge med psykiske diagnoser og ledsager for handicappede. I 2018 blev Pernille Hjerteløber og er det stadig.
Pernille er uddannet som kostvejleder fra AtWork skolen på Frederiksberg i 2017.
Fun fact:
I 2001 blev Pernille uddannet som brandmand, hvilket hun hovedsageligt har brugt i undervisningsøjemed på teknisk skole i førstehjælp og brand.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen

Sygeplejerske

Henrik er uddannet sygeplejerske i 2014 fra Metropol sygeplejeskole i København.
I 2008 blev Henrik uddannet som pædagog på Skovtofte Seminarium. Henrik har arbejdet som
pædagog på Urion social psykiatrisk institution i ca. 10 år, hvor han primært arbejdede med
beboere med psykiatriske lidelser og misbrug.
Henrik har arbejdet på psykiatrisk intensiv lukket afdeling i Helsingør i ca. 3 år. Efterfølgende var
han ansat på kardiologisk afdeling på Hillerød i ca. 2 år. Herefter var Henrik ansat i akutteamet i
Helsingør kommune. I 5 år arbejdede Henrik som sygeplejerske på akutdelingen på Hillerød
Hospital. I en stor del af tiden på akutafdelingen arbejdede Henrik med socialt arbejde med udsatte
borgere.
Musik, rejser samt Henriks kone og datter er fokuspunkter i Henriks fritid. Tidligere løb Henrik en
del, men lige nu har han et par helt nye ubrugte kondisko, der står og kigger på ham.

Vibeke Ankerstrøm

Vibeke Ankerstrøm

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske i 1986 fra Herlev sygeplejerskeskole.
Overbygning fra hjerteintensiv i 1992.
Vibeke har arbejdet på hjerte- og intensivafdelingen på Helsingør og Gentofte Hospital. Skadestue
i Helsingør og Hillerød. Neurologisk på Hillerød. Barselsgangen på Helsingør. Rehabilitering på
Helsingør Rehabilitering. Rygmarvsklinik i Hornbæk. Demensplejehjem i Hornbæk.
I 2018 tog Vibeke en kostvejlederuddannelse, som hun bruger løbende i sit arbejde som
sygeplejerske.
Vibeke er glad for natur og arbejder jævnligt som vikar i Norge for at se nordlys og fjelde. Senest
har hun været i Odda på blandet kirurgisk-medicinsk afsnit.
Vibeke er gift med Karsten og har 3 voksne børn. Vibeke elsker at sejle og i det hele taget alt
udenfor. Derudover er Vibeke glad for at strikke.